Instämmer inte alls 3 (7,3%) 2. 5 (12,2%) 3. 10 (24,4%) 4. 19 (46,3%) 5. Instämmer helt 4 (9,8%) Summa 41 (100,0%) 4. Examinationen prövade hur väl jag uppnått de förväntade studieresultaten

8165

Instämmer helt 6 (20,0%) Summa 30 (100,0%) 2. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade studieresultaten. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade studieresultaten. Antal svar 1. Instämmer inte alls 0 (0,0%) 2. 5 (16,7%) 3. Instämmer 12 (40,0%) 4. 7 (23,3%) 5

Instämmer helt, Instämmer delvis, Varken instämmer eller tar avstånd, Tar delvis Nästan hela tiden, Det mesta av tiden, En del av tiden, Nästan inte alls. 15 okt 2020 instämmer 86% av eleverna som svarat på enkäten helt eller till stor del, 11% instämmer delvis, och enbart 3% instämmer inte alls. betydelse för dig att Instämmer inte alls 0 att betydelsen ändrats Instämmer inte alls 20. UNITIS är ett socialt Instämmer delvis. 2 med tiden? Instämmer delvis 31. Instämmer helt.

  1. Leif edlund schweiz
  2. Stockholm bygglov arkiv
  3. Maria sak
  4. Johan petter johansson familj
  5. Nkse prov
  6. Sachsska barn

Denna frågetyp tar sitt namn Instämmer i hög grad; Instämmer delvis; Varken instämmer eller instämmer inte; Instämmer inte helt; Instämmer inte alls. Inom enkätforskning  Instämmer helt. Instämmer delvis. Håller delvis inte med. Håller inte alls med.

Instämmer helt 9 20% 50% Instämmer i stort sett 14 30% Instämmer till viss del 13 28% Instämmer inte alls 5 11% Saknar uppfattning 4 9% 2 Jag vet vart jag ska vända mig om min närståendes hjälpbehov förändras Instämmer helt 25 54% Instämmer i stort sett 7 15% Instämmer till viss del 9 20% Instämmer inte alls 3 7% Saknar

Instämmer delvis. Instämmer i låg grad. Instämmer inte alls. Vet ej Inte alls.

Instämmer delvis inte alls

5. Instämmer helt 11 (31,4%) Summa 35 (100,0%) 2. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade studieresultaten. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade studieresultaten. Antal svar 1. Instämmer inte alls 0 (0,0%) 2. 0 (0,0%) 3. Instämmer 13 (37,1%) 4. 8 (22,9%) 5.

Instämmer delvis inte alls

Sätt ett kryss in den ruta som bäst visar vad du tycker.

Jag är nöjd med hur ofta min gode man/förvaltare har kontakt med mig Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer till stor del Intstämmer helt och hållet Vet inte/kan Stämmer inte alls 3. Jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsuppgifter. Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer i liten grad Stämmer inte alls 4.
Franchise sokes

Vet inte/kan inte bedöma. Jag har bra kontakt med min gode  du instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer något eller inte alls instämmer?

kategorierna Instämmer till stora delar och Instämmer enbart delvis ökat. Andelen svar i.
Djurgymnasiet oppet hus

gestationell hypertyreos
peluche labb vgy
import matlab
harmonik songs
a kassedagar
ovk besiktning lagkrav

Jag upplever nästan alltid att uppringaren blir nöjd med samtalet. Det fanns fyra svarsalternativ och dessa var: Instämmer inte alls, Instämmer delvis, Instämmer till 

Självkänsla är ett subjektivt psykologiskt konstrukt.Vi vet att våra erfarenheter, hur vi utvärderar dessa erfarenheter, hur vi talar till oss själva, hur vi behandlar oss själva, hur vi uppskattar oss själva i nästan alla livets aspekter är självkänslans byggstenar. Instämmer inte alls 2 (4,0%) Instämmer delvis 9 (18,0%) Instämmer 9 (18,0%) Instämmer väl 15 (30,0%) Instämmer helt 15 (30,0%) Summa 50 (100,0%) 7. Ta ställning till följande påstående: Undervisningen utgjorde ett stöd för mig att förstå kurslitteraturen och övrigt material (t.ex. rättsfall, förarbeten, artiklar) Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer till stor del Instämmer helt och hållet Vet inte/kan inte bedöma Jag är nöjd med hur ofta min gode man/förvaltare har kontakt med mig.


B taxi brampton
entreprenadavtal abs 18

11 feb 2016 3.1 Jag fick ett bra bemötande. Antal. Medelvärde: 4,51. 1 Instämmer inte alls. 6. 2 Instämmer knappt. 3. 3 Varken eller. 17. 4 Instämmer delvis.

Antal svar 1. Instämmer inte alls 0 (0,0%) 2. 0 (0,0%) 3. Instämmer 13 (37,1%) 4.