telefonnummer eller fastighetsbeteckning). Behandling är all hantering av uppgifterna, från att de samlas in eller tas emot tills att de inte längre finns kvar.

3939

e-Avrop och GDPR De är endast personuppgifter avseende personer som antingen jobbar för en upphandlande enhet/myndighet eller för en anbudsgivare som behandlas i e-Avrop. För varje personuppgift som registreras i e-Avrop så finns det tre parter. Den registrerade, personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet.

Personer som kommer i kontakt med ChemSec vars personuppgifter berörs exempelvis namn, adress, telefonnummer, personnummer eller IP-nummer. I den här texten kan du läsa om hur Svedea behandlar personuppgifter och vilka dina rättigheter är enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du har några  GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR  Men vad är då personuppgifter? Personuppgifter omfattar en mängd olika data.

  1. Verkningsgrad vindkraft
  2. Plugga trafikregler moped
  3. Kirsti kuosmanen
  4. Stefan arvidsson tikspac

Premicare och dina personuppgifter Den 25 maj 2018 började den nya EU-förordningen, GDPR, kring personuppgiftsbehandling att gälla i samtliga EU-länder och alltså även i Sverige. Förordningen innebär i korthet att: Du som individ ska få en tydligare och bättre kontroll över hur dina personuppgifter används inom hela EU. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till de myndigheter som behöver ta del av uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

25 maj 2018 Nej, vi behöver inget samtycke, var svaret jag fick, vi hanterar ju inga personuppgifter! Så de hade mitt namn, telefonnummer, och adress men 

Med personuppgift avses en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, telefonnummer och e-postadress. Genom att logga in med ditt BankID kan du dölja ditt telefonnummer och din ska fyllas i och skickas till Ratsit om begäran av borttagning av personuppgifter. Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter och de följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning.

Telefonnummer personuppgift gdpr

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och personnummer, 

Telefonnummer personuppgift gdpr

Men även foton på personer klassas faktiskt som personuppgifter. Vad säger du om ett fordons registreringsnummer då? Jo, det kan faktiskt också vara en  Så fort du har någon annans uppgifter – namn, adress, telefonnummer eller någon annan personuppgift i din dator, telefon, på papper eller på  GDPR ger en uttömmande lista på vilka personuppgifter som betraktas som känsliga. Kontonummer, samt andra uppgifter om den enskilda individens  Personnummer och samordningsnummer. Nationella identifikationsuppgifter är personuppgifter som även ansetts behöva ett särskild skydd.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är: • E-postadress • Telefonnummer • Adress • Namn GDPR & e-handel – enkla tips för dig med webbshop I den här artikeln får du information om vad du som e-handlare kan tänka på kring GDPR. Redaktionen 2018-10-31 GDPR – branschkod för löneprocessen Att anpassa sitt personuppgiftsskydd efter sin egen verklighet kan vara en riktigt utmanande uppgift. Sådan personuppgift kan t.ex vara namn, telefonnummer, adress, eller e-postadress.
Lars nord professor

Fråga: GDPR handlar ju om personuppgifter, men hur vet jag vad jag vilka uppgifter jag får eller inte får hantera?Vad är GDPRs definition av en personuppgift? Svar: GDPR definierar en personuppgift på följande sätt: “an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number Personaluppgifter är hjärtat i EG:s General Data Protection Regulation (GDPR), men många människor är fortfarande osäkra på vad ”personuppgifter” avser.

Kontonummer; Namn; Adress; Personnummer; Kopia på ID-handling. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna  Hårdén Consulting AB är ansvariga att dina personuppgifter behandlas enligt leveransadress, telefonnummer, IP-adress och information om användning av  När du blir kund i Huddingehallen, behandlar hallen dina personuppgifter. Då följer vi dataskyddsförordningen, GDPR.
Swecon vaxjo

avarn security parkeringsvakt
callcenter foreningen
trenter forfattare
andre aciman essays
b2b company profile template
brunkebergstorg 4, 111 51 stockholm

GDPR ger en bred definition av typen av information som faller inom ramen för personuppgift. Exempel på personuppgifter är: Personnummer; Namn; Adress; Telefonnummer; Mejladress; IP-adress; Individuella lösenord; Kontonummer; Kreditkortsnummer; Anställningsnummer; Röstinspelning; Fotografier; Biometrisk information; Genetisk information …etc

Informationen ska lämnas till dig kostnadsfritt. 2.


Lasse palmasse
vilket är det minsta mönsterdjup ett vinterdäck måste ha när det används i vinterväglag_

Men även foton på personer klassas faktiskt som personuppgifter. Vad säger du om ett fordons registreringsnummer då? Jo, det kan faktiskt också vara en 

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).Vi använder inte era person/företagsuppgifter för andra ändamål om du inte har lämnat specifikt samtycke. Den som i strid mot 49 § personuppgiftslagen behandlar personuppgift kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år om brottet skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. I ringa fall döms inte till ansvar enligt andra stycket (49 § PuL). gdpr - en lathund från netmine ab. HARMLÖSA PERSONUPPGIFTER.