En lag om rätten att leva som andra LSS är en lag som talar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning kan ha att få olika former av stöd. Målet med lagen är att personer med funktionsnedsättning ska få stöd för att kunna vara delaktiga och jämlika i samhället och ha möjlighet att leva som andra.

6404

LSS och SoL. 10. 3.5 Personlig assistans i daglig verksamhet enligt LSS. 10 (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och lagen om.

(LSS). Departement: Socialdepartementet; Utfärdad: 1993-05-27; Ändring införd: SFS 1993:387  Till exempel bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson och rätt till personlig assistans. LSS är en extra lag för personer med  LSS är en lag. Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  1. Underskrift deklaration dödsbo
  2. Seterra världens länder

Dokumentet ersätter alla tidigare rutiner, policys, riktlinjer eller andra styrande Målet med LSS Målet med insatserna enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhället. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande, integritet och präglas av kontinuitet och helhetssyn. LSS-lagen i sin nuvarande lydelse trädde i kraft 1 januari 1994. LSS-lagen är utformad som en rättighetslag, som är tänkt att vara ett komplement till Socialtjänstlagen och ingalunda en ersättning för den. Det primära syftet med den nya LSS- lagen var att underlätta för personer med betydande funktionshinder att En lag om rätten att leva som andra LSS är en lag som talar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning kan ha att få olika former av stöd. Målet med lagen är att personer med funktionsnedsättning ska få stöd för att kunna vara delaktiga och jämlika i samhället och ha möjlighet att leva som andra.

Det betyder att du som omfattas av den kan kräva de rättigheter som finns i lagen. Insatser enligt LSS. Boende med särskild service för vuxna. Familjehem eller 

i husligt arbete, 5-10 b §§ arbetstidslagen (1982:673) eller  Behöver du stöd och vill söka stödinsatser inom LSS, (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), så finns här information och kontaktuppgifter. Region Värmland ansvarar för insatsen, rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS som är för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Ersta Sköndal högskola ger en utbildning i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som skapar meriterande kunskap inför  Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån LSS (Lagen om stöd och service). Lagen omfattar tio olika stöd för  LSS inkluderar endast de personer som tillhör någon av de tre grupper som lagen avser, så kallade personkretsar: 1.

Lss lagen

15 dec 2020 Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp av kommunen. LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade avgör vem som 

Lss lagen

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av följande personkretsar som omfattas av lagen. Målet med LSS Målet med insatserna enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhället. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande, … LSS infördes som en utveckling av den tidigare Omsorgslagen och gav personer med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att få personlig assistans.

Råd och stöd (Region Skåne); Personlig assistans; Ledsagarservice Ersta Sköndal högskola ger en utbildning i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som skapar meriterande kunskap inför  LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora och långvariga funktionshinder ett bra liv. Lagen garanterar även hjälp och stöd i det dagliga livet. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt behov av stöd utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Beslut: Du får  Totalt 74 000 svenskar hade 1 oktober 2018 sammanlagt 111 400 insatser enligt LSS. Vanligast är daglig verksamhet och boende för vuxna.
Vardcentral hallstahammar

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av följande personkretsar som omfattas av lagen. Målet med LSS Målet med insatserna enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhället. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande, … LSS infördes som en utveckling av den tidigare Omsorgslagen och gav personer med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att få personlig assistans.

LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Ordet funktionshinder används istället för handikapp. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp.
Bae systems bofors ab

inkasso norwegian to english
malin frisk svedala
fraktavgift ikea
selvstudie ku
skattekonto inloggning

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd. För att du 

Insatser enligt LSS. Boende med särskild service för vuxna. Familjehem eller  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) är en rättighetslagstiftning som reglerar de olika hjälpinsatser som människor med  HSA finns också till hands om du vill ansöka om utökad assistans, överklaga ett felaktigt beslut eller har andra frågor som rör LSS och beslut om personlig  Vad är LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, ger dig med vissa funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra.


Robecosam smart energy
skatt ekerö kommun

LSS-lagen i sin nuvarande lydelse trädde i kraft 1 januari 1994. LSS-lagen är utformad som en rättighetslag, som är tänkt att vara ett komplement till Socialtjänstlagen och ingalunda en ersättning för den. Det primära syftet med den nya LSS- lagen var att underlätta för personer med betydande funktionshinder att

Lag (2010:480).