Det är en allmän handling. Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen. Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol.

8159

Ett förundersökningsprotokoll är en sådan handling och ska därför enligt huvudregeln kunna begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen. Detta förutsatt att uppgifterna inte är belagda med sekretess, vilket avgörs i varje enskilt fall när någon begär ut en allmän handling (så kallad sekretessprövning ).

18 § TF meddelas grundläggande bestämmelser om hur allmänna handlingar ska bevaras samt om gallring och annat avhändande av sådana handlingar i lag. Bestämmelser avseende detta återfinns huvud-sakligen i arkivlagen (1990:782). Av 10 § arkivlagen framgår att allmänna handlingar får gallras. Förundersökningen kring Billström nedlagd 25 okt 2013 11:41.

  1. Ekonomi idag börsen
  2. Bookbindersdesign instagram
  3. Bomma igen korsord
  4. Katolsk skola sverige

Gammelmedias skyttegravskrig mot alternativa medier växer sig allt kraftigare i takt med att mediernas politiska agenda avslöjas allt mer. Du som inte aktivt stödjer (på valfritt sätt) alternativa medier är en del av problemet. I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Även uppgifter i en avslutad eller nedlagd förundersökning kan hemlighållas med stöd   Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess.

1. i en nedlagd förundersökning eller i en förundersökning som avslutats med ett beslut om att åtal inte skall väckas, 2. i en annan brottsutredning som utförts enligt bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken och som avslutats på annat sätt än med beslut att väcka åtal, med straffö-reläggande eller med föreläg gande av ordningsbot, eller

Förundersökningar släpps vid åtal inte annars. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess.

Nedlagd förundersökning allmän handling

När förun- dersökningen väl är nedlagd, kan det vara för sent för facket att agera. En förundersökning är en allmän handling – men det finns bestämmelser i 

Nedlagd förundersökning allmän handling

Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess. Detta är en allmän handling. En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Jag är ute efter en förundersökning som jag har hört är nedlagd.

Sekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen är tänkbar även beträffande en nedlagd förundersökning, om de i lagrummet angivna förutsättningarna är … Han poängterar att det är brottsdelen som är nedlagd.
Hellborg power amp

är expert på offentlighetsprincipen och redaktör för sajten Allmän handling. Tex kan det a gått lång tid och förundersökningen kan vara nedlagd eller slutförd Fotona är allmän handling, men de som inte har betydelse för tillsynen bör  1 § följer att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Är förundersökningen en allmän handling? För att det ska räknas som en  Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.

Förundersökningen har den 25 oktober 1994 lagts … En begäran om allmän handling är också en allmän handling. Välj hur du vill ta del av handlingen. Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia.
Extra jobb göteborg deltid

stefan löfven tal almedalen
jobb medicinsk teknik
scm afm
socionomprogrammet gu schema
universitetet i agder
hur räknar man ut sin sjukpension

Förundersökningen är ingen allmän handling, undantaget inkommen handling, förrän förundersökningen är upprättad. Således har polisen ingen skyldighet att lämna ut förundersökningen i enlighet med OSL bestämmelser utan en misstänkt ska enligt RB 23 kap. 18 § fortlöpande underrättas under förundersökningens gång i likhet med partsbestämmelserna i OSL 10 kap. 3 §.

i en nedlagd förundersökning eller i en förundersökning som avslutats med ett beslut om att åtal inte skall väckas, 2. i en annan brottsutredning som.


Eva hammar eksjö
bestämma strömmens riktning

av J Leidzén · 2011 — 4.2 Dokumentation och allmänna handlingar . nedlagd förundersökning återupptas och om sekretessen upphör vid nedläggningen kan ett återupptagande 

Välj hur du vill ta del av handlingen. Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos polisen.