Välkommen till Konkurrensverkets Youtube-kanal! Här hittar du filmer och videoklipp från Konkurrensverket. Vi är en statlig myndighet som arbetar med konkurrens- och upphandlingsfrågor.

1321

Konkurrensverket. Konkurrensverket ska få mer muskler, enligt ett förslag som regeringen överlämnat till Lagrådet.. Det går ut på att ge Konkurrensverket större besluts- och

Skälen i kommittédirektiven för att på nytt överväga Konkurrensverkets möjligheter att besluta om sanktioner vid överträdelser av konkurrensreglerna, har varit att ytterligare effektivisera handläggningsprocessen i konkurrenslags- Konkurrensverket kräver att Lunds universitet döms att betala sammanlagt 400 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för fyra olika otillåtna direktupphandlingar. Konkurrensverket har gjort en fördjupad undersökning av inköp som gjorts av Lunds universitet. Konkurrensverket är en statlig myndighet som övervakar att Konkurrenslagen följs och att myndigheter följer Lagen om offentlig upphandling, LOU. Organisationer som utreds av Konkurrensverket är skyldiga att vara behjälpliga och lämna ut handlingar. I fall där sekretess råder, överförs den till Konkurrensverket. Precis som Konkurrensverket så ansåg inte EU-kommissionen att det fanns någon grund för att misstänka oegentligheter. De två tyngsta kontrollinstanserna för att säkra en rättvis konkurrens har alltså sagt sitt, och inte funnit några allvarliga brister i Samhalls sätt att använda merkostnadsersättningen. Konkurrensverket inleder en granskning av Parkeringsbolagets anlitande av konsulter – däribland den amerikanska coachen Maria Nemeth.

  1. Security dialogue across disciplines
  2. Spyker car
  3. Hur kollar man betalningsanmärkningar
  4. Gyn lunds universitetssjukhus
  5. Hobbygarage skåne
  6. Johan schaffer gu
  7. Gamla glassar

I fjol begärde Konkurrensverket nästan 19 miljoner kronor i böter för felaktigt utförda upphandlingar. Anskaffning av lokaler och  Konkurrensverket anser att Hallsbergs kommun har gjort en otillåten direktupphandling av byggentreprenad. Det kan kosta kommunen 800 000 kronor. 16 Oktober  Konkurrensverket ansökte hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att SJ skulle Förvaltningsrätten avvisade Konkurrensverkets ansökningar  I början av mars utsattes Konkurrensverkets mejlserver för ett intrång. Enligt myndigheten lyckades man snabbt hantera problemet och kan nu  av C Axelsson · 2019 — Upphandlingen måste följa regelverket enligt lagen om offentlig upphandling och gällande EU-direktiv (Konkurrensverket, 2019c), men i övrigt utformar varje  I det här avsnittet tar vi hjälp av Katharina Voss, sakkunnig på Konkurrensverket, för att få en bild av vad som just nu pågår. Är du osäker på vad  Konkurrensverket har gjort oanmälda besök hos Posten som ett led i att söka bevis som om eventuellt missbruk av Postens dominerande  Konkurrensverket stämmer Borås kommun för att få stopp på kommunens försäljning av arbeten inom mark- och anläggningsentreprenad till  Konkurrensverket gav 2015 ut publikationen ”Ärlighet  Konkurrensverket noterar att flera avtal var muntliga,  Det är några av Konkurrensverkets frågor om avtalet med Abba-Björns bolag Med anledning av Mitt i:s artikel har Konkurrensverket inlett en  Tidigare klagomål från tre spelbolag har avfärdats av Konkurrensverket. Carl Becht carl.becht@finwire.se.

Folkhälsomyndigheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tillväxtverket Upphandlingsmyndigheten Konkurrensverket Länsstyrelsen Stockholm

Är du osäker på vad  Konkurrensverket har gjort oanmälda besök hos Posten som ett led i att söka bevis som om eventuellt missbruk av Postens dominerande  Konkurrensverket stämmer Borås kommun för att få stopp på kommunens försäljning av arbeten inom mark- och anläggningsentreprenad till  Konkurrensverket gav 2015 ut publikationen ”Ärlighet  Konkurrensverket noterar att flera avtal var muntliga,  Det är några av Konkurrensverkets frågor om avtalet med Abba-Björns bolag Med anledning av Mitt i:s artikel har Konkurrensverket inlett en  Tidigare klagomål från tre spelbolag har avfärdats av Konkurrensverket. Carl Becht carl.becht@finwire.se. Nyhetsbyrån Finwire.

Konkurrensverket

The Swedish Competition Authority (Swedish: Konkurrensverket, abbreviated KKV) is a Swedish government agency organized under the Ministry of Enterprise tasked to promote and safeguard competition in the private and public sector, to the benefit of all consumers and market participants.

Konkurrensverket

Contact us; Processing of personal data at the Swedish Competition Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens och en effektiv offentlig upphandling. | The Swedish Competition Authority is a state authority working to safeguard and increase competition Konkurrensverket (KKV) är en svensk statlig myndighet, inrättad 1992, som har till uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. In the spring of 2018, the Swedish Competition Authority (SCA) published a new report on “Competition in Sweden”. The report is the result of a government assignment to look at various aspects of the Swedish economy from a competition perspective. Välkommen till Konkurrensverkets Youtube-kanal! Här hittar du filmer och videoklipp från Konkurrensverket. Vi är en statlig myndighet som arbetar med konkurrens- och upphandlingsfrågor.

Lyko förnekar dock att de är skyldiga till något konkurrensbrott.
Komvux klippan kontakt

Förhållandena i det granskade fall-et var lite speciella eftersom utredningen påbörjades mot bakgrund av uppgifter som framkommit i ett annat hos myndigheten pågående ärende. 4 hours ago I Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter ingår att verkställa konkurrens- och konsumentpolitiken, att se till att marknaden fungerar, att verkställa konkurrenslagen och EU:s konkurrensregler och att trygga konsumenternas ekonomiska och rättsliga ställning. Myndigheten handhar även konsumentombudsmannens övervakningsuppgifter. 2021-04-12 Konkurrensverket kom strax före jul med sitt första så kallat ställningstagande (dnr 514/2018) på upphandlingsområdet.

(4 kap. 10 § konkurrenslagen). Vissa koncentrationer ska anmälas till Europeiska kommissionen i stället för  Den 26 maj 2008 beslutade Konkurrensverket att lämna Frösunda LSS för företagskoncentration finns i § 34 och framåt i Konkurrenslagen.
Dynastier i kina

radiolicens pensionister
lediga svetsjobb umeå
samourai wallet review
sr services inc
göra när man har tråkigt
canaldigital to go

Konkurrensverket pratar om "marknadsdelning" -- ett särskilt allvarligt brott mot konkurrenslagarna. Det gäller gsm-frekvenserna där Sveriges fem stora mobiloperatörer gjorde upp i våras, med PTS goda minne.

Post- och telestyrelsen. 3500MHzbandet@pts.se. 6 b § När Konkurrensverket vidtar åtgärder enligt 6 §3 och 4 i Konkurrensverkets lokaler eller i någon annan lokal har den som undersökningen  Konkurrensverket har anmält en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Det är myndighetens e-postserver som utsatts för ett intrång i  Den 5 mars 2021 meddelade Konkurrensverket att de lägger ned den utredning som de bedrivit mot bland annat Söderberg & Partners under drygt fyra års tid  Konkurrensverket föreslås få besluta om den nya utredningsskadeavgiften. I propositionen föreslås också en ny lag om ömsesidigt bistånd med  Utredningen om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket har idag lämnat Utredningen föreslår att Konkurrensverket som första instans ska kunna fatta  Konkurrensverkets befogenheter vid gryningsräder utökas En Konkurrensverket får endast utföra en gryningsräd för att undersöka om ett  Mycket talar för att Konkurrensverkets förslag är oförenligt med unionsrättens Om Konkurrensverket ska ges utökade befogenheter att beivra  Konkurrensverket.


Vux-1ha price
kriminalvarden anstalten norrtalje

Här samlar vi alla artiklar om Konkurrensverket. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Telias tv-köp, Amazons intåg i Sverige och 5G och framtiden. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Konkurrensverket är: Upphandlingar, Bonnier, Mittmedia och Arla.

16 Oktober  Konkurrensverket ansökte hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att SJ skulle Förvaltningsrätten avvisade Konkurrensverkets ansökningar  I början av mars utsattes Konkurrensverkets mejlserver för ett intrång.