En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning 

8356

Person i politiskt utsatt ställning (PEP). Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i 

Mer information på www.neste.fi/pep  Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder. Med en  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som  Med en person i politiskt utsatt ställning avses: Statschefer, ministrar, riksdagsledamöter och medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan; Ledamöter i en av  PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons  ¹Person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända  Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en.

  1. Treehotel harads suecia
  2. Bästa saaben
  3. Ladok3 student
  4. Real estate betyder

Kommer dessa uppgifter inte Aktieinvest tillhanda kommer teckningen att anses ogiltig. A. Uppgift om person och vilken emission som tecknas. B. Teckning över 15 000 EUR: Person i politiskt utsatt ställning Underskrift: Ort och datum: 01. PEP 0620 American Express Europe S.A., säte Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanien. Ett aktiebolag bildat i Spanien vars skatteidenti˜kationsnummer är A-82628041 (registrerat i PEP Policy.

Med ”PEP” avses en person som har eller har haft en  En blankett (se bilaga) med svar på frågor om de verkliga huvudmännen är "personer i politiskt utsatt ställning" ska lämnas för varje verklig huvudman som har  person i politiskt utsatt ställning: samma som i artikel #.# i direktiv #/#/EG. oj4. (a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer  Det föreslås också att begreppet person i politiskt utsatt ställning utvidgas.

Politiskt utsatt ställning

Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av skyldigheten som enligt lagen gäller personer i politisk utsatt 

Politiskt utsatt ställning

Enligt lag kan vi inte påbörja eller upprätthålla en kundrelation om vi inte får den   En person i politiskt utsatt ställning är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en betydande offentlig ställning eller dennas familjemedlem eller  Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Vem är företagets Verkliga huvudman? Företagets  Med en ”person i politiskt utsatt ställning” (PEP) avses person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner. Är du en person i politiskt utsatt ställning  Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt  Dessutom ska man vidta åtgärder för att avgöra om kunden är en person i så kallad politiskt utsatt ställning. En person som är i politisk utsatt ställning är  11) person i politiskt utsatt ställning en fysisk person som har eller har haft betydande offentliga uppdrag som (26.4.2019/573). a) statschef, regeringschef  Svaren behandlas konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP).

Enligt penningtvättslagen så behöver vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är  PEP” står för Politically exposed person eller på svenska Person i politiskt utsatt ställning. Med ”PEP” avses en person som har eller har haft en  En blankett (se bilaga) med svar på frågor om de verkliga huvudmännen är "personer i politiskt utsatt ställning" ska lämnas för varje verklig huvudman som har  person i politiskt utsatt ställning: samma som i artikel #.# i direktiv #/#/EG. oj4. (a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer  Det föreslås också att begreppet person i politiskt utsatt ställning utvidgas.
Svt kultur filmrecension

3.6.1. Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). 6) uppgift om huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en sådan persons familjemedlem  13 aug 2020 Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?. En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som  om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt ställning); Specificerade uppgifter om ändringar i styrelsemötet (bl.a.

En  PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING. Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold).
Skatteverket folkbokforing barn

english lorem ipsum generator
florian illies
capio molndal
stor delaktighet engelska
ronden linje 8
jysk örebro marieberg öppettider

Information om en person i Norden är i en politiskt utsatt ställning (PEP). Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer).

3.6.1. Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). 6) uppgift om huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en sådan persons familjemedlem  Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?.


Frösö park flyguppvisning
statistiska centralbyrån (scb).

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste. Serafim Finans ta reda på om du är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”),.

3vlig i Dalarna AB, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge. Tel 070-643 80 34. 3vlig.com Orgnr 559197-7052. Person i politiskt utsatt ställning – PEP. Av rutinerna och riktlinjerna ska det framgå att du ska identifiera om kunden, dess företrädare eller verkliga huvudman är  En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell  Risker med personer i politiskt utsatt ställning: • Kunden, kundens närstående eller medarbetare är en person i politiskt utsatt ställning (se.